UVOD U DEIZAM NA BOSANSKOM/HRVATSKOM/SRPSKOM JEZIKU

 

UVOD U DEIZAM NA BOSANSKOM/HRVATSKOM/SRPSKOM JEZIKU

            Deizam je stajalište i mišljenje po kome Spoznaja i Saznanje Boga dolazi preko nauke/znanosti, razuma, a ne preko religije, obreda, simbola, molitvi, rituala, praznika i svetkovina. Po tome znači i da je Vjera staza spoznavanja, saznavanja i otkrivanja Boga pomoću znanosti/nauke, racionalizma, kreativizma, rada i slobode savjesti i svijesti, a ne obavljanjem cikličnih rituala, obreda, slavljenja svetkovina. Po tome Deizam ima prilično racionalan pogled na Postojanje i Boga, bez vezivanja za ijednu religiju, dogmu i tzv. „otkrovenje apsolutne istine“.

            Za razliku od ateista, čije mišljenje poštuje, deizam stoji na stajalištu postojanja Boga i Vjere, ali ne na način kako to poučavaju abrahamske (judejsko-kršćansko/hrišćansko-islamske) dogme. Po deizmu Bog je Tvorac i „Konstantna zakonitost univerzalnog postojanja“ po čemu nema slučajnosti, nego je sve uvezano u splet zakonitosti i postoji cilj. Ali trenutno ljudi još uvijek nisu dokučili Boga, ali se nalaze u tome procesu.

             Deisti nemaju organizaciju zasnovanu na dogmi i tzv. „otkrovenju apsolutne istine“. Samim tim deizmu je i strano postojanje institucionaliziranih/institucionalizovanih religijskih, vjerskih zajednica sa dogmatikom, sveštenstvom/svećenicima, i uredjenom hijerarhijom. Deizam ne priznaje ni spise otkrovenja, niti hramove, .... a čitav Univerzum je „hram Božiji“.  Deizam ne vjeruje u čuda, jer sve sto se dogadja je regulirano/regulisano zakonitostima postojanja. Po Deizmu Bog je univerzalna konstantna zakonitost. Deizam nije dogma i smatra da jos uvijek nije došlo do Spoznaje "apsolutne Istine" i da se jos uvijek nalazimo na stazi spoznavanja. Samim tim je deizam ne priznaje dosadašnja tzv. „otkrovenja apsolutne istine“. Deizam ne vjeruje u "odabrani narod", niti u "odabranu zemlju", niti u "svetu zemlju" i po stajalištima Deizma je čitav svijet, citav Univerzum naša domovina. radi toga Deizam je suprostavljen ideji svetih ili vjerskih ratova. Deizam nije ni sektaški, niti dogmatski...nego je riječ o iznimno pluralnom i fleksibilnom shvatanju. Jednostavno rečeno, od deista se ne očekuje da svi imaju isto mišljenje o Bogu, Postojanju i načinu i cilju njegovog funkcioniranja, ali se očekuje da svako u svome polju aktivnosti, rada, mišljenja doprinese daljim saznavanjima i kreacijama na stazi Spoznaje u Boga. Po deizmu dijalog, razgovor i razmjena argumenata i činjenica upravo predstavlja jedan od načina Spoznaje i usavršavanja racija i kritičkog i stvaralačkog razumijevanja. Deizam zato pruža savršeno polje u potrazi i borbi za Istinom, ali i kao platforma za ujedinjavanje ljudi i njihovo usmjeravanje u progresivni način života. Rad (u bilo kojem obliku), kritičko mišljenje, saznavanje, sloboda savjesti i spoznaje, otkrivanje i prezentiranje su orudja Vjere, a ne obredi, rituali, svetkovine... i slično.

            Deistička shvatanja su postojala još u antičkom period. Heraklit je Boga doživljavao kao logos, odnosno kao vrhovno racionalno načelo koje upravlja Univerzumom. Platon je Boga odredjivao kao Demijurga ili stvaraoca. I u ostalim antičkim grčko – rimskim filozofskim pravcima i školama prisutne su ideje deizma. Ipak deizam se posebno razvio u vrijeme prosvjetiteljstva u XVII. i XVIII. st., posebno u Britaniji, Francuskoj, Irskoj i Sjedinjenim državama. U toku prethodnih stoljeća deizam je imao veliki utjecaj na oblikovanje modernog svijeta. Danas je on raširen širom svijeta i predstavlja jednu on najbrže rastućih shvatanja i mišljenja o Bogu i Vjeri. Potrebno je naglasiti da je danas iznimno veliki broj ljudi, formalno pripadnika neke od religija (posebno abrahamističkog tipa), ustvari odustao od prakticiranja rituala i obreda, shvativši njihovu besmislenost. Istovremeno iako su prestali biti prakticirajuće religiozne osobe, oni nisu prestali da vjeruju u Boga. I pored toga što se formalno ne deklariraju/deklarišu kao deisti, oni sve više i više to praktično postaju.

  

Dr. Salmedin Mesihovic,   salmedin10@hotmail.com

http://www.facebook.com/group.php?gid=368050687258&ref=ts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


Main Menu
News of Interest to Deists
A recent survey on religion shows there are 34 million Americans who are classified as "Nones", that is they do not embrace any of the "revealed" religions and the vast majority of them are not Atheists. In actuality, the vast majority of the "Nones" are actually Deists!

The survey shows a giant step forward for Deism in the fact that it actually uses the word "Deist" and for the very significant raw numbers it shows as representing the number of people who are Deists.  In reality, the number of Deists is actually higher than the survey shows because the survey uses an outdated definition of Deist. For a more accurate definition please see our Deism Defined page.


Click here to read the actual survey. (It's in PDF)
Astronomers report a recent study strongly indicates the Universe is infinite.
One of the reasons the freethinker Giordano Bruno was tortured and murdered by being burned alive by the Catholic Church during the Inquisition was that he said the Universe is eternal and infinite which violates the superstitions in the Bible found in Genesis. This new study vindicates Bruno.

Does the Abraham Accord Promote Peace or a Plan For War? 
The Abraham Accord between Israel, the United Arab Emirates, Bahrain and the US seems to be more of a war plan against Iran than any kind of legitimate peace agreement.


Help Us Continue to Get the Word Out About Deism! Thank You!