Deisme

 

Velkommen til deisme!

Oversat af Mikael Lyngvig.

 

Deisme har en masse at tilbyde dig! Det har også en masse at tilbyde samfundet! Deisme er kendskab til Gud baseret på anvendelsen af vores fornuft på de designs og love som findes overalt i naturen. Designs forudsætter en designer. Deisme er derfor en naturlig religion og ikke en "åbenbaret" religion. Den naturlige religion eller filosofi som deisme er, frigører de der tilslutter sig den fra de modsætninger og den negativitet af frygt som er så stærkt repræsenteret i alle de "åbenbarede" religioner såsom jødedom, kristendom og Islam. (Disse religioner kaldes "åbenbarede" fordi de alle påstår at de har modtaget en speciel åbenbaring fra Gud som de så foregiver, og som mange af deres oprigtige tilhængere tror på, at deres forskellige og indbyrdes modstridende bøger er baseret på.) Når nok mennesker bliver deister, så vil fornuft blive ophøjet over frygt og myter og dens positive kvaliteter vil blive samfundet som helhed til del. Så vil man i stedet for at have milliarder der jagter de ufornuftige og voldsfremmende myter i de "åbenbarede" religioner have at folk er centreret i deres gudsgivne fornuft hvilket vil føre til ubegrænset personlige og samfundsmæssige fremskridt.

Dette er ikke en utopisk fantasi. Deisme har potentialet til at forbinde alle mennesker fordi ethvert menneske besidder gudsgiven fornuft. På grund af dette faktum fænger deisme langt de fleste der kommer i forbindelse med det. Denne gudsgivne fornuft, som er så kær og grundlæggende til deisme, er menneskehedens naturlige tilstand. Overtroen fra de menneskeskabte "åbenbarede" religioner er IKKE menneskehedens naturlige tilstand. Årsagen til at vores gudsgivne fornuft overdøves af disse menneskeskabte myter og tilhørende overtro er meget enkel. AKTIVE mennesker udbredte disse falsknerier. Nogle af disse aktive mennesker blev motiveret af egen vinding medens andre handlede i uvidenhed. Siden problemet blev skabt af AKTIVE mennesker, kan det også rettes af AKTIVE mennesker. Efterhånden som antallet af AKTIVE deister vokser vil vores handlinger og energier få deisme til at overstråle de "åbenbarede" religioner. Menneskeheden og de individer som udgør menneskeheden vil da være i stand til at realisere hele deres progressive potentiale.

Lær gerne mere om deisme ved at læse de mange artikler som menuen til venstre bringer dig til. Ved at studere denne hjemmeside vil du lære sådanne ting som at Gud og religion er to forskellige ting, at en af de mange måder hvorpå deisme gavner dig, din familie og venner er solid beskyttelse fra kulter, at den amerikanske uafhængighedserklæring er forfattet af deister, at bibelen og koranen tegner et meget ondt billede og vanvittigt billede af Gud, at Designeren af naturen er så virkelig som designene i naturen, samt meget, meget mere!

Vi håber at følgende udtalelse fra manden der gjorde mere end nogen anden for at udbrede deisme til alle, Thomas Paine, vil lyde sandt i dit hjerte og sind efter du lærer hvad deisme virkeligt er: "Der en lykke i deisme, når forstået rigtigt, som ikke findes i noget andet religiøst system. Alle andre systemer har noget i dem der enten chokerer vores fornuft eller er afskyvækkende for den, og mennesket, hvis han overhovedet tænker, må kvæle sin fornuft for at kunne tvinge sig selv til at tro på dem. Men i deisme bliver vores fornuft og vores tro lykkeligt forenet. Den vidunderlige struktur af universet, og alt vi ser i skabelsessystemet, beviser for os, langt bedre end bøger kan gøre, eksistensen af en gud og erklærer på samme tid Hans egenskaber."

 

Deistisk ordliste

Udfærdiget af Verdensunionen af Deister

Jeg vil gerne takke alle som bidrog med deres idéer til denne nye deistiske ordliste. Din hjælp er meget værdsat! Redaktøren.

Deisme: Deisme er anerkendelsen af en universel skabende kraft større end den demonstreret af menneskeheden, understøttet af personlige observationer af love og designs i naturen og i universet, bevaret og bekræftet af den medfødte evne til menneskelig fornuft samtidig med afvisningen af påstande lavet af individer og organisationer om at disse har modtaget særskilt guddommelig åbenbaring.

Filosofi: Studiet af sandheder om og principper for væren, viden og væremåde.

Fornuft: De mentale kræfter som anvendes til at forme konklusioner eller slutninger baseret på fakta. Deister ser på fornuft som den anden største gave fra naturens Gud til menneskeheden: den største gave er livet selv.

Gud: Den universelle kreative kraft der er kilden til de love og designs man finder overalt i naturen.

Intelligent Design: Intelligent Design henviser til strukturer i naturen, såsom DNA, som kan observeres og hvis kompleksitet kræver en intelligent designer. I denne sammenhæng betyder "struktur" noget som er arrangeret i et decideret, organiseret mønster. I deisme har Intelligent Design absolut intet at gøre med den urimelige bibelske skabelsesberetning.

Kult: I deisme er en kult en gruppe mennesker der tilslutter sig urimelige anskuelser. På grundlag af denne definition er jødedom, kristendom og Islam alle kulter fordi deres medlemmer suspenderer deres gudsgivne fornuft for at kunne tro på eller acceptere den urimelige og dogmatiske lære og overtro som f. eks. at Gud gav fast ejendom som en gave til jøderne, Jesu genopstandelse og himmelfart, healing (et enkelt eksempel på at healing er overtro: hvis healing VIRKEDE, så ville uskyldige og hjælpeløse børn ikke dø pga. deres forældres forsøg på at bruge bibelsk healing på dem), og Muhammeds opstigen til Himmeriget blandt mange andre falske og urimelige påstande. Da deisme altid udbreder fri og uafhængig tænkning og fornuft, er det umuligt for deisme at blive en kult.

Naturlig religion: Tro på Gud baseret på anvendelse af fornuft på de love og designs der findes i naturen i modsætning til åbenbaret religion som er baseret på påståede åbenbaringer.

Religion: Et sæt overbevisninger vedr. årsag, natur og formål med universet.

Tillid: Tillid er tiltro til en person eller en ting baseret på fornuft og erfaring.

Tro: Dette ord er blevet så forfærdeligt misbrugt af "åbenbarede" religioner, at det efterhånden egentligt betyder at man suspenderer sin fornuft for at kunne acceptere, eller i det mindste tolerere, en urimelig påstand fra en "åbenbaret" religion. Det er den eneste måde hvorpå "åbenbarede" religioner kan få folk til at acceptere så vanvittige og urimelige påstande og idéer såsom arvesynden, at gå på vandet, heale de syge uden medicinsk tilsyn, skille Det Røde Hav, osv. Deister foretrækker at bruge ordet "tillid" i stedet for "tro" pga. den forkvaklede mening ordet "tro" har fået efter århundreders af misbrug fra de "åbenbarede" religioner.

En central forskel mellem deisme og de "åbenbarede" religioner er at deister ikke mener at tro er nødvendig for at anerkende Gud. Dette citat fra Voltaire opsummerer det: "Hvad er tro? Er det at tro det som er åbenbart? Nej. Det er perfekt evident for mit sind, at der eksisterer et nødvendigt, evigt, suværent og intelligent væsen. Dette er ikke et spørgsmål om tro, men om fornuft."

Åbenbaret religion: Et organiseret system af tro på og tilbedelse af Gud baseret på den tro, at Gud har kommunikeret eller nu kommunikerer med visse individuelle grundlæggere eller medlemmer af den pågældende åbenbarede religion. Som fortalt nedenfor, så lægger tilhængeren af en åbenbaret religion ikke sin lid til Gud men i stedet til den person eller de personer der fremfører påstanden om at de har modtaget en guddomelig åbenbaring.

Åbenbaring: Den handling at åbenbare eller gøre kendt. I religiøs betydning betyder åbenbaring normalt guddommelig åbenbaring. Dette er meningsløst da åbenbaring kun kan være åbenbaring i første tilfælde. For eksempel, hvis Gud åbenbarede noget til mig så ville det være en guddommelig åbenbaring til mig. Hvis jeg så fortalte en anden hvad Gud fortalte mig, så ville det blot være løse ord for den person som jeg fortalte det. Hvis den person troede på hvad jeg sagde, så ville han eller hun ikke længere lægge sin lid til Gud men til mig, ved at tro at hvad jeg fortalte var sandt.

Spørgsmål og svar om deisme

Hvad er grundlaget for deisme? Fornuft og natur. Vi ser designet der er evident igennem hele det kendte univers og denne realisering giver os en solid tro på en Designer eller Gud.

Er deisme en form for ateisme? Nej. Ateisme siger at der ingen gud er. Deisme siger at der er en gud. Deisme forkaster "åbenbaringerne" i de "åbenbarede" religioner, men forkaster ikke Gud.

Hvis deisme prædiker en tro på Gud, hvad er så forskellen mellem deisme og de andre religioner såsom kristendom, jødedom, Islam, buddhisme, osv.? Deisme er, som fortalt ovenfor, baseret på naturen og fornuft, ikke på "åbenbaringer". Alle andre religioner (muligvis med undtagelse af taoisme, selvom overtro faktisk spiller en rolle i både buddhisme og taoisme) påberåber sig speciel guddommelig åbenbaring eller de har nødvendige "hellige" bøger. Deisme har ingen af delene. I deisme er der intet behov for en prædikant, præst eller rabbi. Alt hvad man har brug for i deisme er sin almindelige fornuft og skabelsen at overveje.

Derudover gælder, at "åbenbarede" religioner, især kristendommen og Islam, bruger grådighed og frygt til at fange og fastholde folk der omvender sig. Grådigheden er at man ved at tilhøre deres "åbenbarede" religion får belønninger såsom evigt liv, og i kristendommen alt hvad du beder om. Sammen med grådighed bruger de frygten for døden. Deisme gør ingen af tingene. Deisme lærer os at vi skal gøre hvad der er rigtigt at gøre alene af den årsag, at det er rigtigt. Og deisme påstår ikke at vide hvad, hvis noget, der sker med os efter vores kroppe dør. Vi elsker og stoler nok på Gud til at ikke bekymre os om det. Som Thomas Paine skrev: "Jeg betragter mig selv i Skaberens hænder og at han vil deponere mig efter dette liv på en måde der er konsistent med Hans retfærdighed og godhed. Jeg overlader alle disse ting til Ham, som min Skaber og ven, og jeg anser det for en menneskelig unode at lave en trosbekendelse omkring hvad Skaberen gør med os i efterlivet."

Tror deister at Gud skabte skaberværket (herunder verden) og så bare forlod det? Nogle deister gør og andre tror at Gud kan gribe ind i menneskelige anliggender. For eksempel, da George Washington stod foran en enten meget risikofyldt evakuering af amerikanske tropper fra Long Island eller at lade dem overgive sig, så valgte han den mere risikofyldte evakuering. Da han blev udspurgt omkring risikoen for de blev udryddet, så sagde han, at det var det bedste han kunne gøre - resten var op til Forsynet.

Beder deister? Kun bønner der siger tak og udtrykker værdsættelse. Vi dikterer ikke til Gud.

Findes der deistiske ritualer, løfter, osv.? Nej. Eftersom deisme ikke forsøger at kontrollere folk, så er der intet behov for ritualer. Angående løfter, såsom ægteskabsløfter og ord til en begravelse, tror vi at de er for vigtige for de folk der er involveret til at blive forfattet af nogen som helst anden. Deister er for uafhængige til at lægge deres lid til at en eller anden gejstlig gør det for dem.

Findes der deistiske kirker eller templer? Nej. Men vi arbejder på at få Deist Centre for Fornuft over hele verden. På nuværende tidspunkt har vi vores allerførste sådan center i den smukke Mount Rainier nationalpark i staten Washington. Dette Deist Center for Fornuft har en stab der udgøres af en vidende deist og er åbent hver weekend således at nye mennesker kan blive introduceret til deismen og så eksisterende deister kan få selskab. Efterhånden som Verdensunionen af Deister fortsætter med at vokse, vil vi have frivillige læger, sygeplejersker og tandlæger til at tilbyde gratis lægehjælp og tandlægehjælp til folk som ikke har råd til disse ting eller som ikke har haft succes med at blive healet. Vi vil også gerne tilbyde gratis læseprogrammer lige så vel som klasser i astronomi, biologi og alle de andre videnskaber. Dette er rigtigt meget i overenstemmelse med Thomas Paines idéer som han udtrykte i Fornuftens tidsalder (The Age of Reason).

Hvordan ser deister Gud? Vi ser Gud som en evig entitet hvis styrke er identisk med hans/hendes vilje. Følgende citat af Einstein giver også en god deistisk beskrivelse af Gud: "Min religion består af en ydmyg beundring af den ubegrænselige overordnede ånd som åbenbarer sig selv i de små detaljer vi er i stand til at opfatte med vores skrøbelige og svage sind. Den dybe følelsesmæssige overbevisning af tilstedeværelsen af en suverænt ræsonnerende kraft, som er åbenbaret i det ufattelige univers, former min idé om Gud."

Er deisme en kult? Det er umuligt for deisme at være en kult fordi deisme lærer folk at tro på sig selv og opfordrer folk til at konstant bruge deres fornuft. Deisme lærer folk at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter, uanset omkostningerne derved.

I modsætning til de "åbenbarede" religioner, så har deisme ingen urimelige påstande. De "åbenbarede" religioner opfordrer folk til at opgive, eller i det mindste suspendere, deres gudsgivne fornuft. De ynder at kalde det tro. For eksempel, hvor logisk er det at tro, at Moses delte Det Røde Hav, eller at Jesus gik på vandet, eller at Muhammed modtog koranen fra en engel? At suspendere din fornuft nok til at tro disse skrøner laver et fortilfælde der fører til at man en dag tror på en Jim Jones eller David Koresh.

Hvad er deismens svar på alt det onde i verden? Meget af det onde i verden kunne overvindes eller fjernet hvis menneskeheden havde dyrket vores gudsgivne fornuft fra vores tidligste evolutionære stadier. Trods alt gælder der at alle de naturlove som vi har opdaget og lært at bruge på en fordelagtig måde, som gør alt fra computere til medicin til rumrejser mulige, altid har eksistreret. Men vi har besluttet at vi meget hellere vil leve i overtro og frygt frem for at lære og vinde viden. Det er meget mere beroligende at tro at vi ikke er ansvarlige for vores egne handlinger end det er, at faktisk gøre det store arbejde som kræves for at opnå succes.

Deisme hævder ikke at have løsningen på alle problemer, vi hævder blot at være på den rette vej til disse løsninger.

Bogmærk venligst denne side da den opdateres ofte.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue au déisme!

Déisme a beaucoup à vous offrir! Il a également beaucoup à offrir à la société! Déisme est la connaissance de Dieu, fondée sur l'application de la raison sur les plans / lois trouvés dans la Nature. Les conceptions supposent un Createur. Déisme est donc une religion naturelle et n'est pas une religion "révélée". La religion naturelle / philosophie du déisme libère ceux qui l'embrassent des incohérences de la superstition et de la négativité de la peur qui sont si fortement représenté dans toutes les religions "révélées" comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. (Ces religions sont appelées religions révélées, car elles prétendent toutes avoir reçu une révélation particulière de Dieu, et beaucoup de leurs partisans sincères croient réellement, et leurs divers et contradictoires livres saints sont basés sur ces faits.) Quand suffisamment de gens deviennent déistes, raison sera élevé sur la peur et les mythes et ses qualités positives deviendra une partie de la société dans son ensemble. Alors, au lieu d'avoir des milliards de gens à courir après le violence absurde promotion mythes des religions "révélées", les gens seront centrées sur leur raison donnée par Dieu, ce qui conduira à des progrès individuel et sociaux sans limites!

Ce n'est pas une chimère utopique. Déisme a le potentiel de se connecter avec tout être humain, parce que chaque être humain possède une raison d'etre donnée par Dieu. De ce fait, le déisme connecte avec la grande majorité des gens qui sont au courant de cela. Cette raison donnée par Dieu, qui nous est si chère et la clé du déisme, est l'état naturel de l'humanité. Les superstitions de l'homme-faites religions "révélées" ne sont pas à l'état naturel de l'humanité. La cause de notre raison donnée par Dieu d'être envahi par ces mythes et superstitions artificielles est très simple. Les personnes actives promotent ces mensonges. Certaines de ces personnes actives étaient motivés par le gain de soi tandis que d'autres ont agi par ignorance. Puisque le problème a été provoqué par les personnes actives, elle peut être corrigée par des personnes actives. Comme le nombre de déistes ACTIFS grandit, nos actions et nos énergies vont provoquer le déisme à éclipser les religions "révélées" du monde et le déisme finira, à travers beaucoup de dur travail d'équipe et l'altruisme, remplacer les religions "révélées". L'humanité et les individus qui composent l'humanité seront alors en mesure d'atteindre leur potentiel progressif complet!

S'il vous plaît familiarisez vous avec le déisme en lisant les nombreux articles des liens vers la gauche. En utilisant ce site, vous apprendrez des choses comme Dieu et la religion sont deux choses distinctes, que l'un des nombreux avantages déisme vous offre et votre famille et des amis est une protection solide des cultes, que la déclaration d'indépendance de l'Amérique est un document déiste, que la Bible et le Coran brossent une image très mauvaise et folle de Dieu, que le concepteur de la nature est aussi vrai que les conceptions dans la nature, et bien plus encore!

Nous espérons que la déclaration suivante de l'homme qui a fait plus que n'importe quelle autre personne pour faire decouvrir le déisme au monde entier, Thomas Paine, sonne vrai dans votre cœur et votre esprit; après vous apprendrez ce que le déisme est vraiment: «Il y a un bonheur dans le déisme, quand justement compris, que l'on ne trouve pas dans n'importe quel autre système de religion. Toutes les autres systèmes ont en eux quelque chose qui soit choque notre raison, ou sont incompatibles avec cette dernière, et l'homme, s'il pense à tout, doit étouffer la raison pour se forcer à y croire.

"Mais avec le déisme notre raison et notre croyance deviennent unie dans la joie. La merveilleuse structure de l'univers, et tout ce que nous voyons dans le système de la création, peut nous prouver, beaucoup mieux que les livres peuvent le faire, l'existence d'un Dieu, et à en même temps proclamer Ses attributs."

Déiste Glossaire
Compilé par l'Union mondiale des déistes

 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont apporté leurs idées pour cette nouvelle Glossaire déiste! Votre aide est grandement appréciée! Le rédacteur en chef.

 

Culte: Dans le déisme, un culte est d'embrasser des croyances déraisonnables par un groupe de personnes. Sur la base de cette définition, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont tous des cultes, car leurs membres suspendent leur raison donnée par Dieu pour croire ou accepter les enseignements et les superstitions par example Dieu donnant les terres en cadeau aux Juifs; la résurrection dogmatiques déraisonnables et l'Ascension de Jésus, la foi-guérison (comme un exemple de guérison par la foi étant une superstition, si guérison par la foi était réelle des enfants sans défense innocents ne seraient pas en train de mourir dans les tentatives de leurs parents à la guérison par la foi biblique) et l'ascension de Mahomet au ciel , parmi les nombreuses allégations fausses et plus déraisonnable. Parce que le déisme favorise toujours la pensée et de la raison libre et indépendante, il est impossible pour le déisme de devenir une secte.

Déisme: le déisme est la reconnaissance d'une force créatrice universelle supérieure à celle démontrée par l'humanité, soutenu par l'observation personnelle des lois et des conceptions de la nature et l'univers, perpétué et validé par la capacité innée de la raison humaine couplé avec le rejet des demandes formulées par les individus et les religions organisées après avoir reçu la révélation divine spéciale.

Foi: Ce mot a été terriblement maltraité par les religions "révélées" qu'il est venu à signifier vraiment la suspension de la raison donnée par Dieu d'une personne pour accepter, ou au moins de tolérer, une demande déraisonnable faite par cette religion «révélée» . C'est la seule façon religions "révélées" peuvent amener les gens à accepter ces demandes et des idées que le péché originel fou et déraisonnable, marcher sur l'eau, guérissant les malades sans soins médicaux, diviser la Mer Rouge, etc déistes préfèrent utiliser le mot " confiance "à la place de la foi en raison de la signification tordu le mot« foi »a acquis après des siècles d'abus de la part des« religions révélées ».

Une différence essentielle entre le déisme et les religions "révélées", c'est que déistes ne croient pas que la foi est nécessaire pour croire en Dieu. Cette citation de Voltaire résume: «Qu'est-ce que la foi? Est-ce à croire que ce qui est évident? Non, il est parfaitement évident dans mon esprit qu'il existe un être nécessaire, éternel, suprême et intelligent. Ce n'est pas une question de foi, mais de raison. "

Dieu: La force créatrice universelle qui est la source des lois et des plans trouvés dans la Nature.

Plan intelligent: le plan intelligent se réfère aux structures dans la nature, comme celle de l'ADN, qui peut être observé et dont la complexité a nécessité un concepteur intelligent. Dans ce contexte, "structure" signifie quelque chose disposés selon un motif précis de l'organisation. Dans le déisme, je plan intelligent n'a absolument rien à voir avec le mythe biblique de la création déraisonnable.

Religion naturelle: La croyance en Dieu fondée sur l'application de la raison sur les lois / conceptions de la nature, par opposition à la religion révélée qui est fondée sur de prétendues révélations.

Philosophie: L'étude des vérités et des principes de l'être, la connaissance ou la conduite.

Raison: Les pouvoirs mentaux utilisés a former des conclusions ou des reférences fondées sur des faits. Déistes regardent la raison comme le deuxième plus grand don de Dieu de la nature à l'humanité, en second lieu seulement à la vie elle-même.

Religion: Un ensemble de croyances relatives à la cause, la nature et le but de l'univers.

Révélation: Le fait de révéler ou de faire connaître. Dans le sens religieux, la révélation signifie généralement la révélation divine. Cela n'a pas de sens, puisque la révélation ne peut être que la révélation en première instance. Par exemple, si Dieu a révélé quelque chose pour moi, ce serait une révélation divine pour moi. Si je disais à quelqu'un d'autre ce que Dieu m'a dit, ce serait simple ouï-dire à la personne que je dis. Si cette personne croit ce que j'ai dit, ils ne seraient pas mettre leur confiance en Dieu, mais en moi à croire ce que je leur ai dit était vrai.

Religion révélée: un système organisé de croyance et l'adoration de Dieu fondée sur la croyance que Dieu a communiqué / communique avec certains fondateurs individuels / membres d'une particuliere religion révélée. Comme mentionné ci-dessus, en croyant en l'une des religions révélées un croyant n'est pas de mettre leur confiance en Dieu, mais en la personne / personne qui fait la demande de recevoir la révélation divine.

Confiance: La confiance est la confiance dans une personne ou d'une chose fondée sur la raison et l'expérience.

 

 

Questions fréquemment posées sur le déisme

 

Quelle est la base du déisme? La raison et la nature. Nous voyons la conception trouvée dans tout l'univers connu et ce constat nous amène à une croyance saine dans un createur ou Dieu.

Est -ce une forme de déisme athéisme? Non athéisme enseigne que Dieu n'existe pas. Déisme enseigne qu'il ya un Dieu. Deism rejette les "révélations" des religions "révélées", mais ne rejette pas Dieu.

Si le déisme enseigne la croyance en Dieu, alors quelle est la différence entre le déisme et les autres religions comme le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, etc? Déisme est, comme indiqué ci-dessus, en fonction de la nature et de la raison, et non pas «révélation». Toutes les autres religions (à l'exception possible du taoïsme, bien que la superstition joue un rôle dans le bouddhisme et taoïsme) faire une réclamation à la révélation divine spéciale ou ils ont requis des livres «saints». Déisme n'a rien de cela. Dans le déisme il n'est pas nécessaire d'avoir un prédicateur, prêtre ou un rabbin. Tous ce donc on a besoin dans le déisme est son propre bon sens et le desir de contempler la nature.

En outre, «révélé» religions, en particulier le christianisme et l'islam, l'utilisation cupidité et la peur d'attraper et tenir convertis. La cupidité est l'appartenance à leur religion "révélée" de sorte que vous pouvez obtenir des récompenses telles que la vie éternelle, et dans le christianisme, tout ce que vous demandez. En combinaison avec cupidité, ils utilisent la peur de la mort. Déisme n'a rien de cela. Déisme enseigne que nous devons faire ce qui est juste, simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Et le déisme ne prétend pas savoir ce qui nous arrive après que notre corps meurt. Nous aimons et faisons confiance à Dieu assez pour ne pas s'inquiéter à ce sujet. Comme Thomas Paine a écrit: «Je me considère dans les mains de mon Créateur, et qu'Il dispose de moi après cette vie cohérente avec sa justice et sa bonté. Je laisse tout cela importe pour lui, comme mon Créateur et mon ami, et je tiens que ce soit la présomption de l'homme pour faire un article de foi à ce que le Créateur fera avec nous ci-après ".

Les déistes croient ils que Dieu a créé la création et le monde et puis juste laisser faire? Certains déistes le croient et certains croient que Dieu peut intervenir dans les affaires humaines. Par exemple, lorsque George Washington a été confronté à une évacuation très risqué des troupes américaines de Long Island ou leur abandon, il a choisi l'évacuation plus risqué. Interrogé sur la possibilité de les voir anéantit, il a dit que c'était le mieux qu'il pouvait faire et le reste était à la Providence.

Est-ce que les déistes prient? Seuls des prières de remerciement et de gratitude. Nous ne faisons pas de demande pas à Dieu.

Y at-il des rituels déistes, vœux, etc? Non, comme le déisme ne cherche pas à contrôler les gens, il n'est pas nécessaire d'avoir des rituels. En ce qui concerne les vœux, comme vœux de mariage ou des mots à un enterrement, nous pensons qu'ils sont trop importants pour les personnes concernées à avoir été écrit par quelqu'un d'autre. Déistes sont trop indépendants à compter sur un membre du clergé à faire ces choses importantes pour eux.

Y at-il des églises ou des temples déistes? Non, mais nous travaillons à avoir des centres de raison déistes partout dans le monde. Actuellement, nous avons notre premier Center de Raison déiste dans le beau Parc National du Mont Rainier à Washington. Ce centre de Raison déiste est doté d'un déiste informé et est ouvert tous les week-end introduisant de nouvelles personnes au déisme et en fournissant camaraderie à d'autres déistes. Alors que l'Union mondiale des déistes continue de croître, nous les aurons dotés de médecins volontaires, infirmières et dentistes pour fournir aux gens qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas pu être guéris par un guérisseur, des soins médicaux et dentaires gratuits. Nous aimerions également offrir des programmes d'alphabétisation gratuits publiques ainsi que des cours d'astronomie, de biologie et toutes les sciences. Ceci est tout à fait conforme avec les idées de Thomas Paine qu'il exprimait dans l'Age de Raison.

Comment les déistes voient Dieu? Nous considérons Dieu comme une entité éternelle dont la puissance est égale à son / sa volonté. La citation suivante de Albert Einstein offre également une bonne description déiste de Dieu. "Ma religion consiste en une humble admiration de l'esprit supérieur illimitée qui se révèle dans les légers détails que nous sommes en mesure de percevoir avec nos esprits fragiles et faibles, d'une profonde et émotionnelle conviction de la présence d'une puissance de raisonnement supérieur qui se révèle dans cet univers incompréhensible, fait mon idée de Dieu ».

Déisme est-il une secte? Il est impossible pour le déisme d'être une secte parce que le déisme enseigne l'autonomie et encourage les gens à utiliser constamment leur raison. Déisme enseigne à "Questionner l'autorité" peu importe le prix.

Contrairement aux religions révélées, le déisme ne prétend pas d'affirmations déraisonnables. Les religions révélées encouragent les gens à abandonner, ou au moins à suspendre, leur raisonnement de Dieu. Ils aiment l'appeler la foi. Par exemple, comment est-il logique de croire que Moïse a séparé la Mer Rouge, ou que Jésus a marché sur l'eau, ou que Mahomet a reçu le Coran d'un ange? La suspension de votre raison suffisante de croire ces histoires ne crée qu'un précédent qui mène à croire à un Jim Jones ou David Koresh.

Quelle est la réponse du déisme à tout le mal dans le monde? Une grande partie du mal dans le monde pourrait être surmontée ou supprimée si l'humanité avait embrassé notre raisonnement de Dieu à nos premiers stades d'évolution. Après tout, toutes les lois de la nature que nous avons découvertes et appris à utiliser à notre avantage aussi bien d'ordinateurs à la médecine ou aux réalités de voyages spatiaux, ont existé de toute éternité. Mais nous avons décidé que nous préférons vivre dans la superstition et la peur au lieu d'apprentissage et d'acquisition de connaissances. C'est beaucoup plus apaisant à croire que nous ne sommes pas responsables de nos propres actions que de réellement faire le dur travail nécessaire pour réussir.

Déisme ne prétends pas avoir toutes les réponses à tout, nous revendiquons juste pour être sur la bonne voie pour ces réponses.

S'il vous plaît encode ce site car il est fréquemment remis à jour.

 

 

 

 

 


Main Menu
News of Interest to Deists
A recent survey on religion shows there are 34 million Americans who are classified as "Nones", that is they do not embrace any of the "revealed" religions and the vast majority of them are not Atheists. In actuality, the vast majority of the "Nones" are actually Deists!

The survey shows a giant step forward for Deism in the fact that it actually uses the word "Deist" and for the very significant raw numbers it shows as representing the number of people who are Deists.  In reality, the number of Deists is actually higher than the survey shows because the survey uses an outdated definition of Deist. For a more accurate definition please see our Deism Defined page.


Click here to read the actual survey. (It's in PDF)
Astronomers report a recent study strongly indicates the Universe is infinite.
One of the reasons the freethinker Giordano Bruno was tortured and murdered by being burned alive by the Catholic Church during the Inquisition was that he said the Universe is eternal and infinite which violates the superstitions in the Bible found in Genesis. This new study vindicates Bruno.

Does the Abraham Accord Promote Peace or a Plan For War? 
The Abraham Accord between Israel, the United Arab Emirates, Bahrain and the US seems to be more of a war plan against Iran than any kind of legitimate peace agreement.


Help Us Continue to Get the Word Out About Deism! Thank You!