De´sme

 

Een kennismaking met het De´sme.

Door Hans de Veen

Het is een vast staand feit dat Nederland en BelgiŰ voor een groot deel geseculariseerd zijn.

We spreken nu al al van 2e en 3e generatie ontkerkelijkte, Dit is zeker het geval in Nederland.

Toch zijn al deze seculiere mensen geen athe´sten. De Vereniging van Athe´sten in Nederland is betrekkelijk, klein gemeten aan het aantal dat niet-kerkelijk is  We zouden de seculiere Belg en Nederlander het best kunnen omschrijven als agnostisch, want als men aan hen zou vragen of ze wel of niet in God geloven zouden zeer waarschijnlijk antwoorden:  dat ze denken dat er wel iets moet zijn. Veel van deze mensen zijn in het geheel niet gelovig opgevoed, maar hebben toch een bepaald vermoeden dat er een hogere macht moet zijn.

Het is de mens kennelijk aangeboren ineen hogere macht te geloven, want we komen het over de hele wereld in elke cultuur tegen. De Indiaan  b.v. noemt het Grote Geest en wij God. 

Er zijn een aantal boeken waarvan men aanneemt dat het openbaringen van God zijn. We kennen allemaal de bijbel en de koran. Het is echter zo dat deze boeken elkaar op vele punten  tegenspreken. Het  zou daarom even zo goed, zo kunnen zijn dat een van deze boeken de waarheid spreekt en de andere de leugen. Daar staat dan weer tegenover dat in die boeken zelf ook weer tegenstrijdigheden voorkomen. Kunnen we dan nog spreken over Goddelijke openbaringen? 

Voor ik daar verder op in ga, wil ik U wijze op het De´sme dat toch op een geheel andere wijze met het begrip goddelijke openbaring omgaat.

Het woord De´sme  komt van het Latijnse woord Deus wat God betekent. Het De´sme gaat dus uit van het bestaan van een God.  Het ontkent echter dat God zich in een geschrift heeft geopenbaard. Het verwerpt dus de claims van de verschillende kerken en religies dat zij de openbaringen van God bezitten. Zij gaat ervan uit dat God zich aan een ieder op de zelfde wijze heeft geopenbaard, in het enige geopenbaarde woord dat bestaat: de Schepping.

De´sten geloven niet in wonderen, daar die in strijd zijn met de natuurwetten die de Schepper zelf heeft ingesteld. De schepping is immers al wonderlijk genoeg.

De spraakmakende engelse filosoof Antony Flew, die op grond van wetenschappelijk bewijs, jaren lang het athe´sme had uitgedragen, heeft zich op grond van die zelfde objectieve wetenschappelijke bewijsvoering zich bekeert tot de aanname van het bestaan van een Schepper  Voor hem zijn niet de heilige geschriften de rede geweest in God te gaan geloven, maar de schepping zelf, daarin lag het bewijs van Gods bestaan. 

Als kerken of religieuze bewegingen geen goddelijke instellingen zijn, maar  ontsprongen aan de menselijke geest, kunnen zo ook geen enkele claim leggen vanuit God te spreken. God openbaard zich immers, zoals reeds vermeld, op dezelfde wijze aan een ieder,

Dit consequent door geredeneerd maakt iedere strijd of oorlog ge´nspireerd vanuit een zogenaamd goddelijk geopenbaard geschrift, onhoudbaar en zelfs kwaadaardig. 

Het gegeven dat God zich alleen in de schepping openbaard verondersteld de gelijkwaardigheid van alle mensen, waarbij niemand de ander zijn mening kan opleggen. De werkelijkheid is immers de openbaring, en de enige manier die werkelijkheid te benaderen is met het verstand die een ieder van ons bezit. Het is dus het verstand die ons het verschil tussen goed en kwaad doet inzien. 

In het De´sme is geluk te vinden daar de Schepper het leven kennelijk gewild heeft.

Het is de opdracht aan een ieder vanuit dit gegeven een ethisch verantwoord leven te leiden, waarbij het uitgangspunt zou moeten zijn:  Wat u niet wil wat U geschied doet dat ook een ander niet

Dit is mij inziens de ware tolerantie.

 


Main Menu
News of Interest to Deists
A recent survey on religion shows there are 34 million Americans who are classified as "Nones", that is they do not embrace any of the "revealed" religions and the vast majority of them are not Atheists. In actuality, the vast majority of the "Nones" are actually Deists!

The survey shows a giant step forward for Deism in the fact that it actually uses the word "Deist" and for the very significant raw numbers it shows as representing the number of people who are Deists.  In reality, the number of Deists is actually higher than the survey shows because the survey uses an outdated definition of Deist. For a more accurate definition please see our Deism Defined page.


Click here to read the actual survey. (It's in PDF)
Astronomers report a recent study strongly indicates the Universe is infinite.
One of the reasons the freethinker Giordano Bruno was tortured and murdered by being burned alive by the Catholic Church during the Inquisition was that he said the Universe is eternal and infinite which violates the superstitions in the Bible found in Genesis. This new study vindicates Bruno.

Does the Abraham Accord Promote Peace or a Plan For War? 
The Abraham Accord between Israel, the United Arab Emirates, Bahrain and the US seems to be more of a war plan against Iran than any kind of legitimate peace agreement.


Help Us Continue to Get the Word Out About Deism! Thank You!