Deist Intro in Polish

 

DEIZM

Deizm oznacza poznanie „Boga” bazując na poznaniu praw odnalezionych w świecie, w Naturze. Koncepcja zakłada istnienie Projektanta/Architekta. Stąd, Deizm jest religią naturalną, która nie może zostać „odkryta” tak jak Judaizm, Chrześcijaństwo czy Islam.

Naturalne pochodzenie religii czy filozofii jaką jest Deizm poniekąd uwalnia tych, którzy chcą ją przyjąć z powodu niespójności wierzeń czy negatywnego wpływu strachu, tak często obecnych w religiach „odkrytych”.

Doktryny, wierzenia ustanowione przez człowieka i obecne w „odkrytych” religiach nie są naturalną częścią ludzkości. Powodem, z którego to stworzone przez człowieka mity i wierzenia przyćmiły filozofię mówiącą o powodzie danym przez Boga są bardzo proste. Istnieją ludzie, którzy działają aktywnie, nakłaniają do nawrócenia, czyli przyjęcia jednej z religii „odkrytych”, przez to promują te kłamstwa. Niektórzy z nich kierują się własnym zyskiem, inni działają za sprawą nieświadomości i w różnych intencjach, jak na przykład Miłość Boga.

Te religie nazywane są „odkrytymi”, ponieważ wyznawcy każdej z nich twierdzą, że otrzymali specjalny dar, objawienie od samego „Boga”, na których, mimo licznych sprzeczności, bazują ich święte księgi.

Kiedy dostatecznie duża ilość ludzi przyjmie filozofię Deizmu, powód będzie wyniesiony wysoko ponad strach i mity, a jej pozytywne aspekty staną się częścią społeczeństwa. Wtedy zamiast milionów ludzi promujących swoje wyznanie za pomocą bezsensownej przemocy, ludzie skoncentrują się na powodzie danym przez Boga, co poprowadzi społeczeństwo w stronę bezgranicznego i społecznego progresu.

Deizm ma potencjał, by zjednoczyć wszystkich ludzi, ponieważ każdy z nas otrzymał od Boga powód. Z tego powodu, Deizm nabiera sensu głównie dla ludzi świadomych tego. Ten dany przez Boga powód, który jest tak ważny i kluczowy w przypadku Deizmu, jest naturalny la ludzkości. W rzeczy samej, powód i świadomość  muszą pochodzić od Boga. W przeciwnym wypadku bylibyśmy niczym więcej jak kamieniami.

W końcu nadejdzie czas, kiedy to Deizm, poprzez pracę wielu ludzi altruizm , zastąpi „odkryte” religie. Ludzkość, pojedyncze jednostki ją tworzące, będzie wtedy w stanie osiągnąć pełen potencjał.

Każdy, kto zapozna się z Deizmem zauważy, że Bóg i religia to dwa odrębne terminy, że Deklaracja Niepodległości to tak naprawdę dokument deistyczny, że Biblia i Koran przedstawiają zły i poniekąd szalony obraz Boga, że Architekt Świata jest tak samo prawdziwy jak prawa Natury i wiele więcej!

Mamy nadzieję, że następujące twierdzenie osoby, która zrobiła dla Deizmu więcej, niż ktokolwiek inny, Thomasa’a Pain’a, obudzi prawdę w Twoim sercu i pokaże, co tak naprawdę oznacza Deizm.

Kiedy dobrze zrozumiane, w Deizmie jest szczęście, którego nie sposób znaleźć we wszystkich innych religiach. Inne systemu mają w sobie coś, co szokuje nasz rozsądek, lub odpycha go od tego, a człowiek, jeśli w ogóle myśli, musi stłumić swój rozum, by podążać za nimi.”

„Jednak w Deizimie nasz rozsądek oraz wiara są szczęśliwie zjednoczone. Wspaniała struktura świata, i wszystko co znajduje się w stworzonym systemie dowodzi, o wiele lepiej niż książki, istnienia Boga, a jednocześnie ogłasza Jego atrybuty”.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Deizm lub po prostu porozmawiać(w języku polskim) o życiu napisz do mnie na  deizmpolska@gmail.com

Tłumaczenie przez Piotr C.

 

 

 


Latest News of Interest to Deists
Was America created to destroy Islam?
John McCain, who says he agrees with the majority of Americans who erroneously believe the US Constitution established the United States as a Christian nation, is endorsed by a powerful Christian preacher who believes America was founded, in part, to destroy Islam!

Click here to read the article
Both Democratic candidates promote the nonsense of the Bible!
Hilary Clinton says, "I think the whole Bible is real." So she believes in the talking donkey (Numbers 22:28), that any nation that will not serve Israel should "be utterly wasted" (Isaiah 60:10-12), among many other ridiculous claims! Based on the blank check both Democratic and Republican politicians give to Israel, it appears they're all strong believers in the Hebrew Bible!

Barack Obama gave a speech in which he used the genocidal maniacs, Moses and Joshua, as great examples to be followed! It's pathetic and dangerous when in this nuclear age politicians still cling to the insanity found in the Bible, Torah and Koran! Here are just two examples to demonstrate that Moses and Joshua were murderous butchers. Deuteronomy 2:34 in which Moses brags about killing "men, women and the little ones", and Joshua 6:21 which says the Hebrews "utterly destroyed all that was in the city, both man and woman, young and old, and ox, and sheep, and ass, with the edge of the sword."  How Obama can think this is good is beyond reason!
At least 50 people were blinded due to religious superstition!
50 people who believed there was an image of the fictional virgin Mary on the sun were blinded due to looking directly at the sun while trying to see the image! Our God-given reason is the only thing that will protect us from such ignorance and superstition - if we decide to use it!


Help Get the Word Out About Deism! Thank You!