Intro to Deism in Ukrainian

 

Ярослав Левченко

 

Деїзм: що це таке?

 

 

Деїзм – це спосіб пізнання Бога та побудови відносин з Ним на основі того, що Він Сам створив і дав нам у своє розпорядження. Це, перш за все, наш розум, все наше життя, а також дійсність, що нас оточує – природа. Створене Богом є найнадійнішим свідоцтвом про Його існування, про Його властивості та Його ставлення до нас і всього світу. Адже що є найкращим свідоцтвом про талант митця: його твір чи відгуки других осіб, які часто є суперечливими та взаємовиключними? Що краще передасть  велич єгипетських пірамід або Великого китайського муру: багатотомні описи, фотокартки, або навіть відеозйомки зроблені іншими людьми, чи наш власний погляд на ці майстерні спорудження?

Деїстичні погляди та світогляд існували з самого зародження людства. Уявлення про Вищу силу, Першопричину, Бога було й залишається зараз у всіх народів. Історії та етнології невідомі атеїстичні народи, тобто ті що заперечують Бога. Деїстичні погляди проглядаються у грецьких та римських філософів, а також у мислителів інших народів – індусів, китайців, персів та інших, – чиї твори дійшли до нашого часу. Сократ, бесіди котрого дійшли до нас через Ксенофонта й Платона, навчає своїх співрозмовників думати самостійно та своїми власними силами осягати життєві істини. Сенека ділиться своїм досвідом упорядкованого життя в гармонії з природою та самим собою. Вірші Омара Хайяма оспівують життєві радості, дані нам Богом і природою, а також уміння жити своїм розумом.

Сам термін деїзм з’явився в епоху Відродження, коли багато вчених та мислителів дійшли висновку, що єдине надійне джерело знань про Бога – це природа, яку ми пізнаємо через даний нам Богом розум. Такий підхід вони й назвалидеїзмом, від латинського Deus, тобто Бог. Їхні погляди розкидані по багатьом творам, перелік яких зайняв би багато місця. Одним із найвидатніших творів, присвячених безпосередньо деїзму, є “Доба розуму” Томаса Пейна та Принципи природи Елігу Палмера. Видатного українського філософа Григорія Сковороду також можна назвати деїстом у повному сенсі цього слова. У творах Тараса Шевченка, Івана Франка, Олександра Пушкіна та інших визначних поетів та письменників також багато ідей деїзму.

Отже, яка ж головна різниця між деїзмом та традиційними релігіями, які згідно зі словами їхніх засновників та прихильників, були дані через одкровення?

По-перше, для деїстів єдиною книгою про Бога є Його Творіння, яке ми читаємо за допомогою нашого розуму, також створеного Богом. Інших джерел для нас не існує. Що ж з релігіями одкровення? Один перелік їхніх джерел – книг, переказів, житій святих, рішень соборів і т.д. – займе не одну сотню сторінок. Візьмемо православ’я: скільки писань святих отців, скільки рішень соборів, які відміняють те, що раніше заборонялося, та забороняють те, що раніше дозволялося! Чи буде передвічний Бог видавати тимчасові закони? У католицизмі, протестантизмі, а також юдаїзмі та мусульманстві положення схоже. Або загляньмо у Біблію: поряд із заповіддю любити ближнього нам заповідано вбити нашого брата, сина, доньку, дружину або друга, які таємно спонукають нас служити богам чужим (Второзаконня 13, 6 – 10). У тій же самій книзі і великий принцип любові, і повеління вбити близьку людину, за те що вона агітує нас у іншу релігію. Тільки наш розум здатен підказати нам що ВІД Бога, а що НІ.

По-друге, деїст ніколи не вручить своє життя – свою душу та своє тіло – у руки духовного отця, гуру, провидця, пророка, ребе. Православ’я велить нам без заперечень виконувати волю духовного отця, індуси – гуру, юдеї – ребе. Скільки покалічених життів та доль через божевільну практику повністю вручати себе в руки іншій людині! Або ж спам’ятаймо події початку 90-х, коли секта Біле братство закликала своїх членів – у більшості своїй молодь – до акту самоспалення. І тільки втручання міліції та прокуратури запобігло цю страхітливу подію. Деїсти ж застраховані від цієї небезпеки, тримаючись переконання, що кожна людина в усякий час і в усякому місці повинна розпоряджатися собою САМА.

Чим відрізняється деїзм від атеїзму?

Деїсти визнають, що Бог існує. Спостереження за небесними тілами, за життям на землі показують, що наш мікро та макросвіт побудовані за чіткими законами; складність та упорядкованість їхньої структури неможливо пояснити випадковістю або результатом хаотичного процесу формування світу. За всім цим, безперечно, стоїть великий Митець, Архітектор, Будівник, Творець, якого ми називаємо Богом. Кожне нове відкриття в області природничих наук виявляє нові межі нашого всесвіту з його досконалими та незмінними закономірностями. Деїст не може сказати, що Бога немає, бачачи все це.

У чому різниця між деїзмом та агностицизмом?

Агностики кажуть: довести чи заперечити існування Вищої сили неможливо. Якщо це твердження віднести до людини, ми частково згодитися можемо. Людина дійсно може й доводити, й спростовувати все що завгодно. Але Сам Бог через творіння, наш розум і наше життя показує своє існування. І не ми – деїсти – доводимо, що Бог є; а Він Сам демонструє людям через природу та її закони, що Він існує.

Які ж практичні результати застосовування принципів деїзму в житті?

Перш за все – це гармонія з природою, з людьми та самим собою. Деїзм не несе меч (як Христос), чи джихад (як Магомет). Спостерігаючи за природою, ми доходимо висновку, що гармонію в суспільство та в душу кожної людини здатні принести любов, доброзичливість і взаєморозуміння.

Деїзм закликає кожну людину бути самостійною і повністю нести відповідальність за своє життя, за свої вчинки, не виправдовуючи їх заповідями, законами, заборонами. Яка наша заслуга в тому, що ми врятували людині життя керуючись виключно заповіддю, а не співчуттям та додержуючись голосу нашого сумління. Наша провина не зменшиться, якщо ми задамо кому-небудь шкоди,  чинячи по заповіді: окрім самого результату такого вчинку нас звинувачуватиме ще й той факт, що ми переступили через веління розуму. І таким чином провина збільшується вдвічі; подібно до того, як злочин скоєний у нетверезому стані є обставиною, що отягчає.

Людина, яка живе за принципами деїзму, становиться вільною від маніпуляцій та контролю збоку всіляких релігійних керманичів, від впливу абсурдних ідей, що з’явилися у далекому минулому. Він не терпить нужди у підтвердженні авторитетом своїх життєвих вчинків та рішень.

Серед деїстів не можлива інша форма відносин чим на рівних. Деїсти вважають інших людей нічим не гірше й не краще за себе. Зазнаватися, як і принижуватися перед іншим не гідно вільної та незалежної людини.

В одному з творів Станіслава Лема один персонаж говорить, що люди часто плутають довершене й складне. Чим складнішою є якась річ чи явище, тим досконалішими їх вважають. Істина ж у тому, що все навпаки: чим досконаліше, тим простіше. Більшість релігій визнають, що Бог водночас і самий досконалий, і самий простий. Запитаймо ж у них, чому тоді їхні божественні релігії такі складні. Та згодившись або не згодившись з їхньою відповіддю, скажемо: Деїзм – сама проста й таким чином сама досконала релігія, а значить вона й ближча за всіх до Бога.

 

 

 

 

 

 

 


Main Menu
News of Interest to Deists
A recent survey on religion shows there are 34 million Americans who are classified as "Nones", that is they do not embrace any of the "revealed" religions and the vast majority of them are not Atheists. In actuality, the vast majority of the "Nones" are actually Deists!

The survey shows a giant step forward for Deism in the fact that it actually uses the word "Deist" and for the very significant raw numbers it shows as representing the number of people who are Deists.  In reality, the number of Deists is actually higher than the survey shows because the survey uses an outdated definition of Deist. For a more accurate definition please see our Deism Defined page.


Click here to read the actual survey. (It's in PDF)
Astronomers report a recent study strongly indicates the Universe is infinite.
One of the reasons the freethinker Giordano Bruno was tortured and murdered by being burned alive by the Catholic Church during the Inquisition was that he said the Universe is eternal and infinite which violates the superstitions in the Bible found in Genesis. This new study vindicates Bruno.

Does the Abraham Accord Promote Peace or a Plan For War? 
The Abraham Accord between Israel, the United Arab Emirates, Bahrain and the US seems to be more of a war plan against Iran than any kind of legitimate peace agreement.


Help Us Continue to Get the Word Out About Deism! Thank You!